Email: hotro@digipay.vn

Biểu phí dịch vụ
Nguồn tiền thanh toán Biểu phí thanh toán
Ví DIGIPAY Miễn phí
Thẻ tín dụng, Visa, MasterCard 2.70%
Thẻ ATM, Sacombank 1,1%+1,100đ